PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

Hạn chế tối đa, kiểm soát tối ưu lượng hàng tồn đọng …

Hỗ trợ

ĐẶT HÀNG

 • Quy trình đặt hàng trên phần mềm bán hàng như thế nào?
 • Quy trình đặt hàng trên trang quản lý như thế nào?

BÁN HÀNG

 • Cách xử lý khi bán hàng không ghi nợ được
 • Cách xử lý khi lệch kết phiên so với báo cáo doanh số
 • Cách xử lý khi hóa đơn đồng bộ lỗi
 • Cách xử lý khi hóa đơn chưa đồng bộ
 • Cách xử lý phần mềm bán hàng bị treo
 • Làm thế nào để tra cứu lại lịch sử chỉnh sửa hóa đơn?

HÀNG HÓA

 • Làm thế nào để thay đổi nhóm hàng hóa cho một hoặc nhiều hàng hóa?
 • Làm sao để tạo nhiều đơn vị bán cho một hàng hóa?
 • Làm thế nào để khai báo sản phẩm lên phần mềm?

THU CHI

 • Làm thế nào để tạo phiếu thu nợ khách hàng?
 • Làm thế nào để tạo phiếu chi trả nhà cung cấp?

BÁO CÁO

 • Cách xử lý khi lệch báo cáo tổng hợp công nợ khách hàng và báo cáo danh sách công nợ khách hàng
 • Cách xử lý khi lệch báo cáo tồn kho và báo cáo xuất nhập tồn
 • Cách xử lý khi trang quản lý không xuất hiện báo cáo lợi nhuận
 • Tại sao báo cáo thu chi bị lệch so với doanh số, hóa đơn bán hàng?
 • Tại sao báo cáo doanh số theo hóa đơn và doanh số theo hàng hóa lệch nhau?

KHO

 • Tại sao cân chỉnh số lượng tồn lại không thấy thay đổi số lượng tồn
 • Tại sao trả hàng NCC lại báo lỗi số lượng không hợp lệ?
 • Cách xử lý khi in tem mã vạch bị lệch
 • Tại sao vừa nhập hàng mà vào báo cáo nhập hàng lại không thấy dữ liệu?
 • Cách xử lý khi mã vạch bị lệch khỏi tem

TÍNH NĂNG KHÁC

 • Làm thế nào để xóa dữ liệu cửa hàng?
 • Cách xử lý khi không thao tác được trên trang quản lý
 • Nên phân quyền nhân viên trên phần mềm như thế nào?

IN HÓA ĐƠN

 • Cách lấy địa chỉ IP máy in K80
 • Cách cài đặt máy in server trên máy tính bảng Ipad
 • Cài đặt máy in server trên máy tính bảng android
 • Làm thế nào để in được logo trên hóa đơn?
 • Cách xử lý máy in không cắt được giấy
 • Làm thế nào để thiết kế hóa đơn?

PHIÊN BẢN DÀNH CHO NHÀ HÀNG, CAFE

 • Tại sao trên phần mềm bán hàng không hiển thị nút “In” để in tính tiền kho khách?
 • Làm thế nào để định lượng nguyên vật liệu trong nhà hàng?
 • Làm thế nào để tạo mới và chỉnh sửa khu vực, bàn, menu?

PHIÊN BẢN DÀNH CHO CỬA HÀNG, SIÊU THỊ

 • Cách chuyển chế độ bán hàng tự động và không tự động trên máy bán hàng
 • Làm thế nào để chuyển sang giao diện bán hàng có hình ảnh hoặc bán nhanh bằng quét mã vạch?

CÂU HỎI CHUNG

 • Cách xử lý khi không tìm thấy hàng hóa trên phần mềm bán hàng ở máy tính hoặc máy tính bảng

KÉT TIỀN

 • Cách xử lý khi Hóa đơn in ra bị cắt dài
 • Cách xử lý Winpos bị offline
Advertisements